Reiki wat wil je erover weten

Reikiteken Reiki is Universele Levensenergie.


De weg naar jezelf, naar je eigen zelfgenezende vermogen

Het is de energie, die in en om ons stroomt en waaraan wij ons leven danken. Reiki is een reinigende genezende en bewustzijn aanreikende energie. Reiki is een alternatieve geneeswijze maar daarnaast ook een weg naar jezelf.

Het motief om een of meer behandelingen te ondergaan of een Reiki cursus te doen kan heel verschillend zijn. Soms ligt de aanleiding in duidelijk aanwijsbare omstandigheden, ontslag, verlies, maar soms ook in minder gemakkelijk aanwijsbare oorzaken zoals gevoelens van eenzaamheid en isolement, angst, spanning en dergelijke.

Je hebt het gevoel, dat je leven niet langer de kwaliteit heeft, die je had gehoopt en verwacht. Je hebt het gevoel, dat je zelf niet meer aan het stuur staat en dat anderen voor je bepalen.

Soms komen mensen met vragen. Vragen die een antwoord nodig hebben, dat licht werpt op het proces van een zich veranderend bewustzijn bij hen. Een bewustzijn, dat mee ontwikkelt met de nieuwe tijd, waarin we leven, de nieuwe tijd, die vraagt om het ontwaken van je bewustzijn. Met andere woorden je wil verder ontwikkelen.onderhoud auto

Dat de auto regelmatig een onderhoudsbeurt of opknapbeurt nodig heeft, vinden we heel normaal. Maar “zorg en onderhoud” aan ons zelf besteden….?! Dat doen we meestal niet. Wie vindt dat het tijd wordt voor een andere aanpak, kan voor een Reiki behandeling of Reiki cursus kiezen en kan terecht in ons centrum “Reiki Bron Barnhoorn Brunssum”. Het is goed, als je jezelf eens af en toe onder de loep neemt en je afvraagt: “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”? En als je er zelf niet uitkomt en toch verder wil komen in je leven dan kun je bij ons, Paul en Ria terecht.

Een Reiki cursist aan het woord.

Paul is eigenlijk een specialist in wat hij doet; hij gaf mij niet alleen een behandeling, maar liet deze voorafgaan door een controle van mijn chakra’s. Twee chakra’s waren uit balans en dienden opnieuw gebalanceerd te worden.

Wat ik daarna tijdens de Reikibehandeling ervoer was een weldadige warmte in de buurt van mijn pijnplekken in mijn rug. Na de behandeling voelde ik me prima en ging vrolijk joggen in de bossen. Maar…de volgende dag bleek de pijn en stijfheid erger dan ooit. Paul vertelde mij dat dit vaker voorkwam en bood een vervolgbehandeling aan. Ik wachtte het nog even af en gelukkig werd de pijn minder. Paul kwam integer op me over en de warmte en de rust van de behandeling spraken me aan. Dus ben ik nog twee keer voor een behandeling bij hem geweest. Bij de derde behandeling ging de “Reiki energie” vooral naar een oud pijnpunt onder in de rug, waar op dat moment heel veel oud zeer leek op te lossen. Dit voelde als “herboren” aan.

Nadat ik hierdoor het gevoel had, dat ik mijn balans weer had hervonden heb ik nog Reiki I en later na drie maanden Reiki II gedaan. Geen dag spijt van gehad. Iedere dag weer toegang tot de Universele Levensenergie Reiki en waar je ook bent en wanneer je Reiki nodig hebt, de helende energie is altijd aanwezig.

Centrum “Reiki Bron Barnhoorn in Brunssum”

Ridder Vosstraat 14

6441SZ Brunssum

Tel. 045-5324357

Mail info@reikimaster.nl