Reiki II

Reiki II: de toevoeging van meerkrachtReikiteken aan Reiki  middels 4 symbolen op weg
naar een  nog grotere heelheid en kracht in jezelf.


Reiki II verdiept en versterkt de kracht van Reiki I.

De verdieping en versterking van Reiki door middel van de inwijding in de 4 Reiki II symbolen. met als cadeau ook de inwijding in het “universele dankbaarheidssymbool”.

De versterking met de Kosmische Reiki energie via de krachtsymbolen van Reiki zoals ze in de traditie zijn doorgegeven door Mikao Usui.

Nadere uitleg:

Onderstaande tekst geeft een stuk uitleg aan die Reiki cursisten, die nadat zij een tijdlang, minimaal 3 maanden, met Reiki I aan zichzelf gewerkt hebben, toe zijn aan een volgende stap op hun ontwikkelingsweg. Het is belangrijk, dat cursisten eerst bewust met Reiki I naar zichzelf toe gaan door zelf behandeling en het opruimen van datgene wat niet meer bij hen hoort.

Reiki II wordt door mij individueel als cursus gegeven; veel mensen hechten er grote waarde aan om Reiki II individueel te ontvangen met optimaal contact tussen Reikileraar en cursist. Soms, bv. Bij echtparen, familie of mensen die via Reiki een speciale band hebben opgebouwd, wordt aan meerdere mensen tegelijk Reiki II gegeven. De cursusdatum wordt in overleg vastgesteld.

De kosten van Reiki II zijn € 300,-